Överlägg

Servicevillkor

Vad är det som gäller kring min service?
Nedanstående serviceregler accepteras alltid av kunden i samband med inskrift på web samt i vår butik.

Mobilakuten utför reparationer där kunden betalar för arbete och reservdelar .

Vi använder originaldelar i de flesta fall annars OEM-delar av högsta kvalité.

Servicevillkor Mobilakuten

För garantireparationer hänvisar vi till respektive återförsäljare för hänvisning till rätt serviceombud. Vid reparation förverkas i de flesta fall kundens garanti/reklamationsrätt gentemot tillverkaren med anledning av att enheten utsats för åverkan. Mobilakuten ansvarar inte för eventuella garantifel till följd av den förbrukade tillverkargarantin som kan uppstå i efterhand när en reparation utförts hos oss.

Om mobilen önskas i retur med post efter ett avböjt kostnadsförslag debiteras kunden frakt för närvarande på 79kr inklusive moms.
Alla eventuella kostnader betalas i förskott via swish alternativt direktinsättning på Mobilakutens företagskonto. Vi förbehåller oss rätten att ändra lämnade kostnadsförslag ifall dolda fel upptäcks under reparationsfasen. Kunden ansvarar för att eventuell insättning märks med korrekt referensnummer.

Retur av service sker med Posten där kunden hämtar ut paketet på närmaste serviceställe. Avisering sker via sms.
Kunden ansvarar för att adress och kontaktuppgifter såsom adress, mail mobilnummer eller dylikt är rätt angivna.
För ej uthämtade paket på grund av felaktiga kontaktuppgifter/returadress,missad avisering, debiteras 79kr för ny retur.

Vi lämnar alltid. 3 månaders garanti på utfört arbete och bytta reservdelar. Vi har ej öppet köp på beställd och utförd reparation.

Vi strävar efter att alltid spara kundens information i samband med service men i extremt få fall kan mobilen nollställas och all information såsom telefonbok, kontakter, bilder, musik,inställningar mm går förlorad. Ta därför alltid en backup/säkerhetskopia innan du skickar mobilen till oss.

Mobilakuten ansvarar inte för förlust av information vid service. Detta gäller även vid beställda försök att rädda information. Ibland kan tyvärr det uppstå komplikationer vid återskapande av backup som är utanför vår kontroll.

Mobilakuten ansvarar ej för dolda fel i övriga delar av mobilen i samband med t ex batteribyte, skärmbyte eller liknande. I vissa fall kan fel uppstå som en indirekt följd av att vi monterar isär mobilen för t ex ett skärmbyte. Dessa fel kan uppstå utan vår kontroll trots korrekt reparationsteknik och varsam behandling. Vi ansvarar ej för dessa typer av fel som står utom vår kontroll.

Ibland kan upplevelsen av dålig batterikapaciteten ligga i andra delar förutom batteriet. Vi ansvarar ej för dålig kapacitet efter utfört batteribyte i de fall då detta ligger i andra delar av enhetens hårdvara eller mjukvara/inställning.

Mobilakuten ansvarar ej för tillbehör såsom simkort,minneskort, handsfree, laddare eller liknande om inte annat är avtalat.

Servicetiden ska ses som en uppskattning- inte som ett löfte. Servicetiden kan i extremfall dra ut på faktorer som står utanför vår kontroll tex brist på reservdelar, inflöde, externservice ,sjukdom, force majeure eller liknande.

Mobilakuten ansvarar inte för skador uppkomna under transporten till oss.

Emballera mobilen väl enligt respektive fraktbolags rekommendationer. Använd ej originalkartong då vi kastar allt inkommande emballage.Vi ersätter inte försvunnen originalkartong. I händelse av försvunnen försändelse i postgången tillkommer tid för utredning. Mobilakuten samt butik, inköpsställe, operatör ersätter inte kunden för dröjsmålet så länge utredning pågår.

Mobilakuten ansvarar inte för åberopanden av repor/slitage under servicen. Mobilen hanteras varsamt i ett säkert system av gummibeklädda bänkar, utrustning, skyddsfilm och liknande enligt tillverkarens standard.

För inlämnad utrustning ansvaras högst 3 månader. Telefonen returneras alltid till den adress som anges vid inskriften. Vid förlorat inlämningskvitto (vid service i butik) lämnas mobilen ut mot uppvisande av legitimation till den personen som är angiven vid inskriften

Mobilakuten sparar kundens kontaktuppgifter för framtida kontakt, sporadiska erbjudanden via mail. Mobilakuten lämnar inte ut kundens kontaktuppgifter till tredje part. All information i skrift och på web från mobilakuten ska ses som allmänt informativ och ej faktabaserad referens. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Copyright © 2021 Mobilakuten. Med ensamrätt.

%d bloggare gillar detta: